Cesta domů

Příspěvek na koncentrátor kyslíku

Dobrý den,
ještě jednou bychom rádi poděkovali za dar na pořízení koncentrátoru kyslíku, který již slouží klientům půjčovny pomůcek Cesty domů. V příloze zasílám fotografii s koncentrátorem a vedoucím půjčovny Ottou a další fotografii s kolegyněmi z fundraisingu.
Děkuji za spolupráci i přízeň a přeji hezké léto.
Andrea z Cest domů

12CestaDomu

11CestaDomu