Danův nový iPad

Moc děkujeme za finanční příspěvek na nákup iPadu. Daneček je moc spokojený.

S velkým díky Sadílková Radka