Příspěvky na konto nadace

Poradci společnosti JUST CS přispívají nejen probíhající prodejní akcí, ale i vlastními prostředky. Již více jak 130 tisíc Kč bylo vloženo na konto Nadace. Děkujeme, že jste nám svými dary umožnili rozzářit úsměv na tvářích obdarovaných dětí, rodičů i jednotlivců.