Aniččina tiskárna

Dovolte, abych nadaci poděkovala za sponzorský dar na nákup barevné tiskárny pro moji dceru Annu. Je milé a záslužné, že se i u nás najdou společnosti a lidé, kteří se nestydí a mohou obdarovat potřebné. Váš dar přispěl k tomu, že mohu Aničce vytisknout řadu pomůcek, které jako dítě s diagnózou poruchy artistického spektra s těžkou poruchou porozumění potřebuje pro svůj další rozvoj. Děkuji za poskytnutí daru, který, jak pevně věřím, pomůže Aničce v jejím dalším rozvoji.

Děkujeme moc.

Mgr. Radka Chasákova a Anička Chasáková