Eliščino poděkování

Moc si vážíme podpory a pomoci, kterou nám pro naši Elišku poskytujete. Opatrujte se.
Rodina Biskupova