Poděkování

Děkujeme všem, kteří se podíleli na vzniku Nadace JUST CS.

  • Petr Lédl, Marek Kortus (CST Consulting s.r.o.)
  • David Vosol, Jan Kec (BPV Partners)
  • Žíža Stupková, Tomáš Široký (Orange Cup Studio ltd)
  • JUST CS spol. s r.o.

Pan Lédl a pan Kortus nám pomohli zajistit vznik Nadace, a to nejen svou prací, ale i stránkou finanční, protože tyto služby poskytli zdarma.

Panu Vosolovi a panu Kecovi děkujeme za zajištění právnických záležitostí nutných při zapsání Nadace do rejstříku. Stejně jako CST Consulting, i oni poskytli tyto služby zdarma.

Paní Stupkové za design a logo Nadace, panu Širokému za webové stránky.

Společnosti JUST CS za nápad založení této Nadace 🙂