Příspěvky prvních dárců

Děkujeme prvním dárcům:

Paní Jiřina Kalčíková 5 000 Kč
Paní Zdeňka Krejčová 5 000 Kč
Paní Hana Rosecká 5 000 Kč
Paní Marie Kubová 10 000 Kč