Pavlův nový vozík

Chtěl jsem vám moc poděkovat za poskytnutí finančního příspěvku na invalidní vozík.
Pavel Kábrt