Rehabilitace pro Vildu

V září loňského roku ve skupině poradkyň společnosti JUST CS v čele se Zdeňkou Šulcovou přišla při večerním volném programu na společném pobytu na Šumavě řeč i na rodinu šestiletého Vilémka Bizuba. Ten následkem komplikovaného příchodu na svět trpí kombinovaným postižením. Vilémkův příběh byl letos v březnu zveřejněn v Justíku, interním měsíčníku pro poradce JUST CS, kteří mohli posílat příspěvky na jeho rehabilitaci. Vznikla však i myšlenka uspořádat charitativní akci a rodinu více podpořit.

To se povedlo 18. června 2022. Za pomoci poradkyň ze skupiny Zdeňky Šulcové, jejich známých i kamarádů byla uspořádána veřejná sbírka spojená s charitativním jarmarkem a bazarem v obci Útušice (Plzeň-jih). Výtěžek z prodeje dětských věcí v bazaru a produktů od prodejců a farmářů z blízkého okolí představoval krásných 41 931 Kč. Peníze jsou postupně čerpány na úhradu Vilémkových rehabilitací a terapií.

Poděkování si zaslouží zejména Daniela Koptová, která celou organizaci akce zajišťovala včetně účasti místních podnikatelů a propagace/pozvánek, dále pak Alena Skleničková, Hanka Mazancová, Lenka Špatenková a Lenka Altmannová.

Vildova maminka Karolína vzkazuje:
Díky financím z veřejné sbírky může Vilémek docházet častěji na rehabilitace, které si velmi užívá. Cvičení Vilémkovi pomáhá, aby nebyl tolik ztuhlý a cítil se komfortněji ve svém těle, má pak i lepší náladu a více vnímá svět okolo sebe. Pro nás jako pečující je velkým benefitem to, že se nám po cvičení s Vilémkem lépe manipuluje při běžných denních činnostech. Snadněji ho oblečeme, když nejsou ruce a nohy stažené. Snadněji ho posadíme do autosedačky či kočárku, když se tolik nepropíná. Dokonce ho i rychleji nakrmíme, protože terapie ovlivňuje také svaly sloužící k polykání. A jako zásadní vnímáme i to, že rehabilitace zlepšují Vilémkovo dýchání. Hrudník se rozevře, dech se prohloubí a Vilémek pak lépe zvládá i infekty horních cest dýchacích. Za to všechno vděčíme těm, kteří do veřejné sbírky přispěli na Vilémkovy rehabilitace, jejich vyšší četnost zkvalitňuje život celé naší rodiny. Mockrát děkujeme.