Šicí stroj pro klienty Diakonie

Mnohokrát děkujeme za financování nového šicího stroje do naší sociálně-terapeutické dílny.
Za Diakonii Praha,
Kristina Poláčková