Společně proti covidu

Chtěli bychom velmi poděkovat za podporu – příspěvek na nákup ochranných pomůcek a dezinfekce. Velmi si vážíme této okamžité pomoci v době covidové pandemie. Rukavice, roušky a respirátory jsou už u nás.

Marie Šubrtová, projektový pracovník MEDICA, z.ú.