Spolupráce s Charitou ČR

V návaznosti na naši březnovou sbírku na pomoc lidem z Ukrajiny vám přinášíme vzkaz od jedné z institucí, s níž jsme pomoc v Česku realizovali.

“Dovolte mi vám jménem Charity Česká republika srdečně poděkovat za poskytnutí finanční pomoci v rámci sbírky Charita pro Ukrajinu.
Velice si Vaší pomoci vážíme.”

Charita Česká republika