Tobiáš v Axonu

Tobiáš dělá pokroky

Dobrý den, dovolte mi ještě jednou za našeho syna Tobiáše poděkovat za příspěvek na terapii Lokokosmík na klinice Axon v Praze. Nebylo to vůbec jednoduché, ale i za velmi nezvyklých a velmi přísných hygienických podmínek jsme březnovou terapii zdárně dokončili. Tobiáš při cvičení dobře spolupracoval, posílil a zpevnil celé tělo, zlepšil koordinaci končetin a nácvik chůze v Lokomatu si opravdu užil. Přejeme Nadaci JUST CS v této nelehké době hodně síly, energie, optimismu a úspěchů v její činnosti, všem zaměstnancům pak hlavně hodně zdraví a pracovních i životních úspěchů. Jana Pekárková.