Jak poskytnout příspěvek?

Na bankovní účet číslo 115-735280277/0100, vedený u Komerční banky. Na vložený příspěvek vám vystavíme potvrzení.