Vaše pomoc

Mnozí lidé by se rádi zapojili do charitativní činnosti, ale nestane se tak, protože si nejsou jisti, kam poskytnuté peníze doputují.

Nadace JUST CS je zaměřena na pomoc jednotlivcům a skupinám (sociální domovy apod.), o jejichž skutečné potřebě se osobně přesvědčujeme. Důvěra a čestnost je základním kamenem nadace. Použití poskytnutých financí můžete sledovat na transparentním účtu nadace číslo 115-735280277/0100.

Celkové roční náklady, související se správou Nadace, nepřesahují 5 % z hodnoty přijatých příspěvků – darů.

Kdo přispěl?

  • seznam dárců po pravé straně – prostředky zaslány přímo na transparentní účet
  • seznam poradců, kteří prostředky věnovali skrze objednávkový systém iStruct – ke stažení zde

Formy příspěvků

  • Finanční
  • Jiné
Logo Nadace Just

číslo účtu: 115-735280277/0100
adresa: U továren 256/14, Hostivař, 102 00 Praha | IČO: 04287304