O nadaci

Ne všichni lidé mají šťastný a spokojený život. Snažíme se pomáhat těm, kteří to potřebují.

Nadace JUST CS byla založena v roce 2015 s cílem pomáhat lidem v tíživých sociálních a zdravotních situacích, podílet se na ochraně životního prostředí a pomoci rozšířit povědomí veřejnosti o společenské odpovědnosti.