Nikola v Klimkovicích

Dovolte, abych vám touto cestou poděkovala za finanční dar pro mou dceru Nikolu, která právě nedávno oslavila 22. narozeniny. Nikola je po těžkém úrazu mozku a je plně odkázána na pomoc druhých. Díky vašemu příspěvku mohla Nikola absolvovat čtyřtýdenní intenzivní rehabilitační program v zařízení Sanatoria Klimkovice, kde se jí pomocí terapeutů v rámci celého programu podařilo učinit další krůček ke zlepšování svého zdravotního stavu. Během rehabilitace se Nikola s pomocí fyzioterapeutů snažila zmírnit spasticitu celého těla a posilovat zejména krční, břišní a zádové svaly, aby později mohla trénovat udržení hlavy a následně i samostatný sed. Mimo toto pravidelné cvičení také trénovala logopedii, při které se učila cviky na posílení čelisti, nácvik správného dýchání a polykání, aby jí mohla v budoucnu být odstraněna sonda do žaludku, kterou nyní potřebuje. Dále absolvovala terapii pomocí EEG biofeedbacku, při které se trénuje mozek, aby si mimo jiné byl schopen vybavit to, co Nikola již dříve uměla. Ještě jednou mockrát děkuji za příspěvek. I s vaším přispěním a pomocí mohla Nikola vykonat další krůček na dlouhé cestě ke zlepšení svého zdravotního stavu.

Petra a Nikola Plaché