Petr začíná mluvit

Děkuji vám za finanční příspěvek, který pomohl k tomu, že syn Petřík mohl absolvovat intenzivní terapii ve Verheul centru. Musím se pochlubit s tím, že syn začal být více verbální, lépe rozumí a lépe reaguje na pokyny a během terapií mi začal říkat maminka, což pro mě byl ten nejhezčí dárek, který jsem kdy v životě dostala, jelikož když jsi vzpomenu, že když byl syn diagnostikovaný, že má středně těžký autismus, bylo mi i řečeno, že co se týče komunikace a mluvy, že moc šancí nedávají, ale nakonec jsem se dočkala. Děkuji za vaši pomoc.
Jaroslava Blatová