Výtěžek z karnevalu

V Lukách nad Jihlavou uspořádala poradkyně JUSTu Nikola Klímová dětský karneval, kde rodiče měli možnost přispět Nadaci JUST CS.

Rádi bychom Nikole jménem naší nadace poděkovali, byl to výborný nápad a podle zaslaných fotek vydařená akce pro dobrou věc. Velmi si toho vážíme.

„Dlouho jsem přemýšlela, jak spojit příjemné s užitečným. A tak jsme pro naše poradkyně a jejich spokojené zákaznice uspořádali „JUSTí karneval“. Smích spolu s radostí dětí se nesly celým sálem, kde karneval probíhal. Proč se ale nepodělit o okamžiky štěstí s těmi, kteří to tolik potřebují? Rodiče otevřeli svá srdce a přispívali libovolnou částkou na Nadaci JUST CS. Mohli si zakoupit náramky z minerálních kamenů a nechyběla ani tombola, v níž se cenami staly produkty společnosti JUST CS.
Celý výtěžek, tj. 7 000 Kč, z této akce jsme poté zaslali Nadaci JUST CS. K financím jsme „přibalili“ i nasbíranou upřímnou radost, lásku a štěstí. A že toho v očích dětí bylo! Můžeme tedy říct: dělíme se (nejen) o štěstí. Mělo to velký smysl. A to je to nejdůležitější,“ vzkazuje Nikola Klímová, která v JUSTu působí od roku 2009.

skupina-karneval

Cesta domů

Příspěvek na koncentrátor kyslíku

Dobrý den,
ještě jednou bychom rádi poděkovali za dar na pořízení koncentrátoru kyslíku, který již slouží klientům půjčovny pomůcek Cesty domů. V příloze zasílám fotografii s koncentrátorem a vedoucím půjčovny Ottou a další fotografii s kolegyněmi z fundraisingu.
Děkuji za spolupráci i přízeň a přeji hezké léto.
Andrea z Cest domů

12CestaDomu

11CestaDomu

Michal

Míša se narodil v roce 2013 s delečním syndromem 1q43,q44.de novo (centrální hypotonický syndrom, epilepsie, ageneze corpus callosum, mikrocefalie, srdeční vady, hluchota), proto potřebuje speciální péči, a tak mu v roce 2019 přispíváme na speciální školku, kde se mu mohou věnovat.

Matěj

Matýsek se narodil v roce 2015 s epileptickou encephalopatií, má opožděný vývoj řeči a PMV, středně těžkou mentální retardaci. Přesto to nevzdává a poctivě cvičí, proto mu v roce 2019 přispíváme na pravidelnou rehabilitaci.

Jarmila

Paní Jarmila (1975) trpí onkologickým onemocněním. Žije sama s dcerou a její nemoc jí neumožňuje finančně zajistit rodinu, proto jí v roce 2019 přispíváme na bydlení.

Anna

Devatenáctiletá slečna trpící od narození proximální fokální femorální deficiencí, což je vývojová vada dolních končetin. V roce 2019 jí přispíváme na rehabilitaci, cvičení.

Tomáš

Jednadvacetiletý mladík trpící od narození dětskou mozkovou obrnou a epilepsií. Potřebuje celodenní péči, proto mu v roce 2019 přispíváme na odlehčovací službu.

Nikolka

Tříletá holčička, jejíž mamince pomáháme s placením školkovného. Prostřednictvím iStructu jsme jí za rok 2018 přispěli částkou 6 362 Kč na školku.

Renata

Pětačtyřicetiletá dáma trpící svalovou atrofií s nutností 24hodinové péče. Prostřednictvím iStructu jsme jí za rok 2018 přispěli částkou 36 000 Kč na asistenční službu.

Sára

Třináctiletá slečna, jejíž maminka-samoživitelka se ocitla v hmotné nouzi. Prostřednictvím iStructu jsme jí za rok 2018 přispěli částkou 2 750 Kč na obědy.